ארגוני התנדבות

רשימה של כל המלכ"רים בעיר בהם ניתן להתנדב

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.maale-adummim.muni.il/276/
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מיטל לבן, אגף חינוך
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מיטל לבן, אגף חינוך
אחראי גדי בנטלי
דוא"ל התחזוקה גדי בנטלי
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום