יצירת קשר

  • שלומית ביטון - מנהלת אגף פניות ציבור
  • 02-5418904
  • [email protected]

האגף לפניות הציבור נמצא בלשכת ראש העיר ומשמש כערוץ קשר ישיר בין התושבים ובין העירייה, עובדיה ומחלקותיה. האגף פועל על פי מדיניותו של ראש העיר ל"דלת פתוחה" ומייצג את הפונים בפני אגפי העירייה השונים.