גני ילדים חינוך מיוחד

רשימת גני חינוך מיוחד בעיר

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מיטל לבן, אגף חינוך
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מיטל לבן, אגף חינוך
אחראי (עברית) גדי בנטלי
דוא"ל התחזוקה גדי בנטלי
תדירות עדכון אחת לשנה