גני ילדים חינוך מיוחד

רשימת גני חינוך מיוחד בעיר

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מיטל לבן, אגף חינוך
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מיטל לבן, אגף חינוך
אחראי גדי בנטלי
דוא"ל התחזוקה גדי בנטלי
תדירות עדכון אחת לשנה