ספריות ציבוריות בישראל

רשימת כל הספריות הציבוריות בישראל, כולל כתובות ומספרי טלפון

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מנהל הספריה העירונית
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מנהל הספריה העירונית
אחראי גדי בנטלי
דוא"ל התחזוקה גדי בנטלי
תדירות עדכון אחת לשנה