ספריות ציבוריות בישראל

רשימת כל הספריות הציבוריות בישראל, כולל כתובות ומספרי טלפון

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מנהל הספריה העירונית
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מנהל הספריה העירונית
אחראי (עברית) גדי בנטלי
דוא"ל התחזוקה גדי בנטלי
תדירות עדכון אחת לשנה